The 2019 Ukrainian Presidential Election

What emotion do you feel to candidates for president of Ukraine?

Viltį Baimę Pažeminimą Sunku pasakyti

Apklausos rezultatai

Dalyvių skaičius: 2110

Public voting Representative

Kad pamatytumėte emocijos priežastį, paspauskite jos pavadinimą