A Daily Map of Collective Emotions

Viltį Baimę Pažeminimą

Apklausos rezultatai

Dalyvių skaičius: 11

Kad pamatytumėte emocijos priežastį, paspauskite jos pavadinimą